top of page

אישור הסכם יחסי ממון נוטריון רעננה נוטריון הוד השרון כפר סבא והשרון


שירותי נוטריון לאישור הסכם יחסי ממון

משרדנו מתמחה בתחום דיני המשפחה לענפיו השונים, לרבות בכל הקשור לעריכת הסכמים ומסמכים, החל בצוואות ועד להסכמי ממון. כמו כן, משרדנו מעניק שירותי נוטריון הנדרשים לצורך אישור הסכם ממון.

עו"ד רות גבריאל נוטריון רעננה תאמת עבורכם את הסכם הממון טרם הנישואין

אימות הסכם מממון בנוטריון רעננה מתבצע בקלות ובמהירות

כמה מילים על הסכמי ממון

הסכם ממון הוא מסמך הנחתם על ידי בני זוג לפני נישואיהם או אחריהם, וכן על ידי ידועים בציבור. מדובר בהסכם נפוץ ומקובל בחברה הישראלית אשר מטרתו היא לקבוע מראש את אופן חלוקת הרכוש של בני הזוג במקרה של פרידה, בין אם עקב מיצוי הקשר הזוגי או חלילה מוות. ההסכם מבחין בין הרכוש האישי, כלומר זה השייך לכל אחד מבני הזוג, לבין הרכוש המשותף ששייך לשניהם. דברים אלו נכונים הן לרכוש הקיים כיום והן לרכוש שייצבר בעתיד כגון דירות, חשבונות בנק, זכויות סוציאליות ועוד.

הרציונאל שמאחורי ההסכם הוא לאפשר לזוגיות להתנהל באופן שקט ובטוח בכל הקשור לעתיד הכלכלי, ובפרט הוא חיוני כאשר אחד הצדדים מגיע ממשפחה אמידה יותר מהצד השני. במקרים אלו, ההסכם מאפשר לבן המשפחה האמידה שלא לדאוג לגבי חוסר צדק בחלוקת רכוש בעת פרידה, ומאידך מאפשר לבן הזוג השני ידיעה ברורה לגבי עתידו וביטחונו הכלכלי בעתיד. מעבר לכך, בהסכם ממון אפשר לכלול היבטים נוספים, החל בהחלטות הקשורות לטיפול בילדים בעת פרידה ועד לגורמים שיגשרו בהליכים אלו.

האישור של הסכם הממון

אישור הסכם יחסי ממון אינו מסתיים עם חתימת הצדדים על המסמך. על מנת לקבל תוקף יש לאשרו אצל גורם המוסמך לכך. במקרה של זוג שטרם נישא, אפשר לאשר את ההסכם אצל נוטריון או רשם נישואין, או לחילופין אפשר להגיש בקשה לאישור הסכם יחסי ממון לבית דין רבני, לבית משפט לענייני משפחה, או לבית הדין השרעי. יחד עם זאת, במידה שבני הזוג כבר נשואים, יש לקבל את אישורו של בית דין דתי רלוונטי או בית משפט לענייני משפחה. אם כן, לצורך אישור הסכם ממון בטרם הנישואין מקבל הנוטריון סמכות שווה לזו של שופט. מדובר בהליך קצר המתקיים במשרדנו, שבו הנוטריון מוודא כי ההסכם גובש מרצונם החופשי של בני הזוג, שהם מבינים את משמעויותיו ותוצאותיו, ולאחר מכן הם חותמים על ההסכם בפניו. מכאן והלאה, הסכם הממון מאושר ותקף לכל דבר ועניין מבחינה חוקית.

למי שאינו יודע, נוטריון רעננה הינו עורך דין בעל הסמכה לאשר, לערוך ולאמת מסמכים משפטיים מסוימים, כפי שאלו הוגדרו בחוק. חתימתו של הנוטריון על המסמך נחשבת מבחינת בית המשפט כמאשרת את מקוריותו, את הזהות החותמים, ואת העובדה שחתמו עליו מרצונם החופשי והטוב.

לפרטים נוספים על אישור הסכם יחסי ממון, לשירותי נוטריון ולעריכת ההסכם עם עורך דין מנוסה, פנו אל משרד עורכי דין ונוטריון רות גבריאל בטלפון 09-7443260.

Comments


bottom of page