top of page

אישור הסכם יחסי ממון בין ידועים בציבור


אישור הסכם יחסי ממון בין ידועים בציבור

עם השנים וההתקדמות בפסיקה, חובותיהם וזכויותיהם של ידועים בציבור הולכות ומתקרבות לאלו של בני זוג נשואים. יחד עם זאת, עדיין קיימים הבדלים והדבר נכון גם לגבי אישור הסכם יחסי ממון בין ידועים בציבור. על מנת לערוך את ההסכם חשוב מאוד להסתייע בעורך דין של משרדנו, המחזיק בניסיון רב וביכולתו לעזור בעריכת הסכם ברור, מפורט וחוזק משפטי.

חשיבותו של הסכם יחסי ממון לידועים בציבור

מצד אחד, הסכם יחסי ממון בין ידועים בציבור זהה בכוונתו לזה שחותמים עליו בני זוג נשואים. יחד עם זאת, כאשר בני זוג נשואים נפרדים יכול האחד לקבל זכויות ברכוש של האחר לאור חזקת השיתוף בין בני זוג. לעומת זאת, כאשר מדובר בידועים בציבור עליהם לערוך הסכם לחיים משותפים המציין זכויות אלו במפורש. מאידך, ישנן פסיקות שונות ומגוונות בנושא של זכויות ברכוש של האחר, וגם ישנן התייחסויות שונות להגדרת "ידועים בציבור" בכללותה. בעיקרון, ההגדרה היא של חיים משותפים ושל משק בית משותף, אולם ישנן התייחסויות נוספות שלמעשה משתנות בין השופטים ובין הפסיקות.

אכן, כאשר ידועים בציבור מחליטים להיפרד, או חלילה במקרה של פטירה, עלולות לצוץ בעיות בלתי מבוטלות הקשורות לרכוש האישי והמשותף, וזאת עקב העובדה שהפסיקות אינן אחידות. כך יכולים למצוא את עצמם בני הזוג הנפרדים במצב של סכסוך חמור ומתמשך, כאשר הכוח אינו בידיהם אלא בידי בית המשפט. יתר על כן, בלא הסכם ממון בין ידועים בציבור, עלולים להתגלע קשיים במהלך הקשר, הקשורים בדיוק לסוגיה זו של חלוקה צודקת והוגנת של הרכוש, אל מול הבטחת העתיד הכלכלי בעת פרידה. במילים אחרות, הסכם ממון ידועים בציבור מקנה את הביטחון ואת היכולת לנהל את היחסים על מי מנוחות מבחינת העתיד הכלכלי בפרידה, וזאת באופן ברור המשאיר את הכוח בידי בני הזוג ולפי ההסכמות שהגיעו אליהן.

עריכה ואישור של הסכם ממון בין ידועים בציבור

הבדל נוסף בין נשואים ובין ידועים בציבור, הוא שאישור הסכם ממון בין ידועים בציבור יכול להיעשות בצורה הפשוטה ביותר, בחתימה של שני בני הזוג על המסמך. זאת עד לאישורו החוקי והסופי בבית משפט לענייני משפחה. לאור מורכבותו וחשיבותו של המסמך, ולאור השלכותיו הגדולות על העתיד הכלכלי ועל התנהלות הקשר, חשוב מאוד לפנות אל עורך דין בעל מומחיות בתחום שילווה אתכם. הדבר יקטין במידה רבה את הסיכון לכך שבעתיד יתבטל החוזה עקב טענות לפגם מאחד הצדדים. וכמובן, הסכם כזה יתחשב במידה מיטבית בערכים של צדק והוגנות, עם הבנת צרכים הנוכחיים, צפיית מצבים עתידיים ומתן פתרונות הולמים עבורם.

לפרטים נוספים על הסכם יחסי ממון בין ידועים בציבור, ולעריכת ההסכם עם עורך דין מנוסה, פנו אל משרד עורכי דין ונוטריון רות גבריאל בטלפון 09-7443260.

Commentaires


bottom of page