top of page

עורכי דין מוסמכים ייפוי כוח מתמשך


שירותי עורך דין לייפוי כוח מתמשך

ישנם מספר סוגים של ייפויי כוח שעליהם יכולים לחתום עורכי דין רבים. ואולם, ייפוי כוח מתמשך הוא תחום העומד בפני עצמו ועקב מורכבותו צריך הסמכה ואישור מיוחד לעורך הדין המטפל במסמך. במילים אחרות, בחירת עורך דין לייפוי כוח מתמשך צריכה להתייחס בראש ובראשונה לאישורו החוקי לעסוק בכך, שאם לא כן הייפוי בכלל לא יהיה תקף.

עורך דין מוסמך לייפוי כוח מתמשך

עורכי דין מוסמכים לייפוי כוח מתמשך הם כאלו שעברו הכשרה מיוחדת העוסקת בעריכת המסמכים אלו ומכירים לעומק את השלכותיהם האפשריות. כמו כן, עו ד ייפוי כוח מתמשך הוא מי שלאחר סיום הכשרתו קיבל את ההסמכה הנדרשת מהאפוטרופוס הכללי במשרד המשפטים ונמצא ברשומות האפוטרופוס, המאשרות שמותר לו לערוך ולחתום על מסמכים אלו. את תפקידיו של עורך הדין במסמכים אלו ניתן לחלק לשלושה תחומים עיקריים. הראשון, כמו במסמכים רבים, היא לוודא כי האדם המבקש למנות מיפוי כוח, כלומר הממנה, עושה זאת מרצונו הטוב והחופשי ומבין את ההשלכות של המסמך. השני, עריכת המסמך שהיו מורכב יחסית למסמכים משפטיים אחרים ובעל השלכות גדולות מאוד על עתידו של הממנה. עריכת המסמך צריכה לתת מענה למגוון רב של סוגיות המתחשבות ברצונו האישי של הממנה, ובהיבטים כמו מקום מגורים, אשפוז רפואי, טיפול בענייניו הכספיים, בנכסים, בעסק, בדירתו, הטיפולים הרפואיים שיקבל וכן הלאה. כל זאת, כאמור, על ידי אדם או מספר אנשים שהוא ממנה.

התפקיד השלישי של עורכי הדין ייפוי כוח מתמשך הוא לדאוג למתן תוקף חוקי למסמך. לאחר שהמסמך נערך ונחתם על ידי הממנה פונה עורך הדין אל אתר משרד המשפטים ושולח באופן מקוון את ייפוי הכוח. בנוסף לכך, תוך שבועיים עליו לשלוח העתק מקורי של המסמך בדואר רשום אל האפוטרופוס הכללי. יש לציין כי ניתן גם להגיש את המסמך באופן עצמאי על ידי פנייה אל משרד האפוטרופוס באזור המגורים של הממנה.

עו"ד ונוטריון רות גבריאל הינה מוסמכת בעריכת יפוי כח מתמשך ברעננה הוד השרון כפר סבא ואזור השרון

שכר הטרחה של עורך הדין

חשוב להבין כי ייפוי כוח מתמשך אינו עוד מסמך משפטי פשוט ורגיל, אלא כזה שמורכבותו גדולה ולכן גם עלויותיו אינן זולות. בנוסף, בניגוד למסמכים אחרים אין משרד המשפטים מחייב במחירון אחיד לעריכת מסמכים אלו. עלות עריכת המסמך תשתנה אם כן ממשרד עורכי דין למשנהו, ובנוסף תושפע רבות ממורכבותו של המסמך, בדיקות שיש לעשות, שעות העבודה הנדרשות ועוד. למעשה, יכולים להיות פערים אלפי שקלים רבים בין ייפוי כוח מתמשך הפשוט ביותר לבין מצבים מורכבים ודרישות ספציפיות מאוד של הממנה. לכן, חשוב להבין עוד לפני שמתחילים את העבודה על המסמך בכמה תתומחר העבודה על ידי עורך הדין.

עורכת הדין ונוטריון רות גבריאל הינה מוסמכת בעריכת ייפוי כח מתמשך את השרות ניתן לקבל במשרדנו ברעננה ומשרדנו בהוד השרון

לפרטים נוספים בנושא ולקבלת השירות פנו אל משרד עורכי דין ונוטריון רות גבריאל בטלפון 09-7443260.

Comments


bottom of page