תצהיר נוטריוני

תצהיר הוא מסמך בכתב אשר תוכנו מהווה חלופה לעדות הנמסרת בבית משפט. תצהיר נחתם על ידי שניים, האדם המצהיר ועל ידי אדם המוסמך לאמת את תוכנו של התצהיר.

תצהיר נוטריוני הוא תצהיר המאושר על ידי נוטריון. בחתימתו למעשה מאשר הנוטריון כי המצהיר חתם על התצהיר בפניו וכי ווידא שהמצהיר יודע את שפת ההצהרה וקרא את ההצהרה בנוכחות הנוטריון ולאחר שהמצהיר הוזהר כדין.

עוד מאמרים

 עו"ד ונוטריון ברעננה

 עו"ד ונוטריון בהוד השרון

טל:    09-7443260
נייד :  054-5551655

רות גבריאל © 2017

Designed by Best Site