אישורי נוטריון

נוטריון הוא עורך דין המוסמך, בהתאם לחוק הנוטריונים, לאמת, לאשר, להעיד ולערוך מסמכים משפטיים על פי החוק. בית המשפט רואה בחתימתו של הנוטריון אישור למקוריותו של המסמך, לזהותו של החותם עליו ולאישורים אחרים.

מסמכי הנוטריון יכולים לשמש כראיה בבית המשפט או בפני רשויות ממשלתיות אחרות, הן בארץ והן מחוץ לה. תפקיד הנוטריון ושכרו מוסדרים בחוק הנוטריונים. סמכותו ומשרתו של נוטריון הן על פי הדין במדינת ישראל. תפקיד הנוטריון במערכת המשפט חשוב שכן למעשה משמש עד למקוריותם ואישורם של מסמכים.

עוד מאמרים