ייפוי כוח נוטריוני

ייפוי כוח נוטריוני הוא אישור שאדם זכאי לחתום בשם זולתו. על הנוטריון חלה החובה לוודא שמייפה הכוח כשיר משפטית, מבין את משמעות הפעולה ומייפה את כוחו של מיופה הכוח מרצונו החופשי.

ייפוי כוח נוטריוני נועד לפעולות שונות וחשובות:

משכנתא חייבת ייפוי כוח נוטריוני המעניק לה ערך קיומי בפני הבנק ובפני שלטונות החוק. אישור בא כוח על ידי נוטריון מאפשר פתירת קושי פיזי להגיע למעמד חתימה על מסמך בשל מחלה, מרחק וכדומה.

ישנם שני סוגים של ייפויי כוח:

1. ייפוי כוח מיוחד ניתן לגבי פעולה מסוימת אחת (מכירת רכב למשל) ונושא כתב הייפוי אינו יכול לעשות מעבר לאותה פעולה שום דבר אחר בשמו של מייפה הכוח.

2. ייפוי כוח נוטריוני כללי מאפשר למי שמחזיק בו לבצע פעולות משפטיות או אחרות שונות שאותן מעוניין שולחו, מיפה הכוח, שיבצע עבורו.

עוד מאמרים