top of page

יפוי כח מתמשך ברעננה | עו״ד רות גבריאל ותיקה ומוכרת | ליעוץ ראשוני התקשרו 09-7443260


מה זה ייפוי כח מתמשך?

ייפוי כח הוא מסמך משפטי הנדרש במצבים רבים בחיים, בהם אנו מעוניינים לאפשר לאנשים אחרים לעשות פעולות מסוימות עבורנו. יחד עם זאת, ייפוי כוח מתמשך שונה מהותית מייפויים אחרים, הן ברמת הזמן בו הוא יימצא בתוקף והן מבחינת ההשלכות הדרמטיות והמקיפות מבחינת הכוח שניתן לאדם אחר על חיינו. על כן, יש לערוך את ייפוי הכוח באופן מושכל ומעמיק באמצעות עו"ד בעל הרשאה לכך, ולהפקידו אצל האפוטרופוס הכללי במשרד המשפטים. בשורות הבאות נסביר מה זה ייפוי כוח מתמשך ומה הוא כולל.

הצורך בייפוי כוח מתמשך

לא פעם פונים אלינו אנשים ששואלים מה זה ייפוי כח מתמשך. אנו מסבירים להם כי מסמך משפטי זה נדרש עבור אנשים הסבורים שמסיבה זו או אחרת יימצאו בעתיד במצב של הישענות נרחבת על אחרים, בין אם מבחינה פיזית או מבחינת קבלת החלטות במישורים רבים ומשמעותיים. מדובר למשל במצב של מחלה דמנטית העלולה להתפתח בעתיד או כבר קיימת ועומדת להתגבר, במצב בו אדם לוקה במחלה קשה ועלול להגיע לתפקוד נמוך באופן זמני או קבוע, אנשים שנכנסים לניתוחים עם סיכון משמעותי לפגיעה בתפקוד. יש בנוסף, ישנם אנשים שתפקודם נפגע בצורה חלקית בלבד, כלומר עדיין מתפקדים במישורים מסוימים אולם החוק מגדיר אותם כבלתי כשירים עקב בעיות דמנטיות, בעיות נפשיות או מוגבלויות פיזיות.

במקרים אלו רוצים למנות אדם אחד או כמה אנשים שיטפלו באופן הולם בעניינים של מייפה הכוח, שנקרא ממנה. זהו הראציונל של ייפוי כוח מתמשך, ובלעדיו אנשים שאינם יכולים לחשוב באופן צלול יהיו למעשה נתונים לחסדי קרוביהם. לא פעם הקרובים והיקרים ללב אכן מטפלים היטב באדם הנזקק, אולם לעיתים קרובות ישנן החלטות מתקבלות בניגוד לרצונו של האדם הנזקק – לו יכול היה להתנגד להן. כמו כן, מצבים אלו נוטים לעורר חילוקי דעות וסכסוכים לא פשוטים.

ייפוי כוח מתמשך עם עורך דין

עקב ההשלכות הדרמטיות של ייפוי כוח מתמשך, יש לערכו כאמור בעזרת עורך דין בעל הרשאה והסמכה לכך מטעם משרד המשפטים. בייפוי הכוח ניתן להתייחס לשורה ארוכה של נושאים וזהו מסמך גמיש מאוד. לדוגמא, ניתן לקבוע איזה אדם יהיה האחראי הראשי והקובע בכל הקשור לענייניו הבריאותיים של הממנה, איזה אדם יהיה אחראי על טיפול בעסק ותחת אילו תנאים ניתן לבצע פעולות מסוימות, איך מטפלים בנכסים והשקעות, באילו תנאי יועבר הממנה לבית אבות סיעודי או ישונה מקום מגוריו, וכן הלאה.

א

לפרטים נוספים בנושא ולקבלת השירות פנו אל משרד עורכי דין ונוטריון רות גבריאל בטלפון 09-7443260.

コメント


bottom of page