צוואה נוטריונית

לרוב אנו נדרשים לעסוק בענייני ירושה וצוואה כאשר המצב הרגשי, המשפחתי והאישי, מורכב. התהליך עלול להביא לתוצאות משפחתיות קשות וכדאי למנוע מראש מצב כזה.

לשם כך חשוב לערוך צוואה מראש ועדיף צוואה נוטריונית.

עשיית צוואה

על פי החוק בישראל ישנן ארבע דרכים לעשיית צוואה: בכתב יד, בפני עדים, בפני רשות ובעל פה. צוואה בפני רשות תיעשה על ידי המצווה באמירת דברי הצוואה בעל-פה בפני שופט, רשם של בית משפט או רשם לענייני ירושה או בפני חבר של בית דין דתי, או בהגשת דברי הצוואה בכתב על ידי המצווה עצמו, לידי אחד מאלה. חוק הירושה קובע כי "לעניין סעיף זה, דין נוטריון כדין שופט". על כן, אישורו של נוטריון ישמשו ראיה מספקת בהליך משפטי, ללא צורך בראיה נוספת.

עריכת צוואה נוטריונית בפני נוטריון מגדילה את הוודאות לכך שהצוואה תהיה קבילה ומקטינה את הסיכוי לכך שיורשי המנוח המתנגדים לביצועה יצליחו להביא לביטולה בהליך של התנגדות לקיום צוואה.

עוד מאמרים