תרגום נוטריוני | אישור נויטריוני

תרגום נוטריוני הוא בעל חשיבות רבה שכן עצם קיומו מאפשר לנו להתנהל בשפות זרות בתחום המשפטי. תרגום נוטריוני (נקרא גם אישור נוטריוני) הוא תרגום אשר נערך על ידי נוטריון. תרגום נוטריוני נדרש לא מעט מול רשויות ממשלתיות וגורמים מוסדיים. ישנם מסמכים הדורשים תרגום משפטי על ידי גורם מוסמך (נוטריון) על מנת לאשר את אמיתות תוכן המסמך.

עוד מאמרים