top of page

מהו אימות חתימה -ליעוץ וקביעת פגישה התקשרו 09-7443260 עורכת דין ותיקה ומוכרת

אימות חתימה על ידי נוטריון מעניק למסמך תוקף משפטי על ידי הוכחת חתימתו של החותם על המסמך.

כיצד מתבצע אימות חתימה?

  • בעת הפגישה עם הנוטריון לביצוע הליך אימות החתימה יש להציג בפני הנוטריון תעודת זהות על מנת להזדהות בפניו.

  • על המבקש להציג בפני הנוטריון את המסמך המקורי לפני שיחתום על אמיתות של המקור.

  • חתימת הנוטריון על המסמך תעשה באמצעות חתימה ידנית, חותמת והטבעה.

לאימות חתימה מהיר התקשרו 09-7443260

חשיבות אימות החתימה על ידי נוטריון

לנושא אימות חתימה על מסמכים על ידי הנוטריון ישנה חשיבות רבה:

  • מדובר באישור רשמי ומשפטי על אמיתות זהותו של החותם.

  • חל איסור מוחלט לאשר חתימה של אדם אשר אינו הופיע פיסית מול הנוטריון והוכיח את זהותו בפניו, לדוגמה באמצעות צד שלישי.

  • בעת אימות החתימה הנוטריון בודק כי האדם החתום על המסמך חתם עליו מרצונו החופשי ללא כפייה מכל סוג שהוא וכי הוא מודע לתוכנו של המסמך. נושא זה מעיד על תקינותו המשפטית של המסמך אם וכאשר יוצג כראייה בפני בית המשפט.

לאימות חתימה מהיר התקשרו 09-7443260

bottom of page