מהו אימות חתימה?

אימות חתימה על ידי נוטריון מעניק למסמך תוקף משפטי על ידי הוכחת חתימתו של החותם על המסמך.

כיצד מתבצע אימות חתימה?

  • בעת הפגישה עם הנוטריון לביצוע הליך אימות החתימה יש להציג בפני הנוטריון תעודת זהות על מנת להזדהות בפניו.

  • על המבקש להציג בפני הנוטריון את המסמך המקורי לפני שיחתום על אמיתות של המקור.

  • חתימת הנוטריון על המסמך תעשה באמצעות חתימה ידנית, חותמת והטבעה.

חשיבות אימות החתימה על ידי נוטריון

לנושא אימות חתימה על מסמכים על ידי הנוטריון ישנה חשיבות רבה:

  • מדובר באישור רשמי ומשפטי על אמיתות זהותו של החותם.

  • חל איסור מוחלט לאשר חתימה של אדם אשר אינו הופיע פיסית מול הנוטריון והוכיח את זהותו בפניו, לדוגמה באמצעות צד שלישי.

  • בעת אימות החתימה הנוטריון בודק כי האדם החתום על המסמך חתם עליו מרצונו החופשי ללא כפייה מכל סוג שהוא וכי הוא מודע לתוכנו של המסמך. נושא זה מעיד על תקינותו המשפטית של המסמך אם וכאשר יוצג כראייה בפני בית המשפט.

עוד מאמרים