מה ההבדל בין תרגום נוטריוני לאישור נוטריוני על הצהרת המתרגם?


​תרגום נוטריוני נעשה בידי הנוטריון עצמו או שהנוטריון וידא שהוא מדויק ונתן את אישורו לכך.

אישור נוטריוני להצהרת מתרגם הוא אישור שהמתרגם הצהיר בפני הנוטריון על דיוקו, ועל כן במקרה זה אין לנוטריון אחריות על התרגום עצמו.

בקיאות בשפת התרגום

חשוב מאוד שהתרגום הנוטריוני ייעשה על ידי נוטריון שבקיא בשפות התרגום ושזוהי שפת האם שלו. בתרגום נוטריוני כל מילה היא בעלת משמעות מחייבת ומשפטית ולכן חשוב לשים לב לדקויות ולדיוק.

מונחים מקצועיים

המתרגם הנוטריוני חייב להיות בקיא במונחים המקצועיים בשתי השפות, זאת שממנה הוא מתרגם וזאת שאליה הוא מתרגם. התרגום חייב להיות נאמן למקור.

האם אדם יכול לתרגם בעצמו?

כל אדם שיודע היטב את השפה יכול לתרגם, אבל רק נוטריון שיודע את השפה מוסמך לאשר את התרגום הנוטריוני.

עוד מאמרים

 עו"ד ונוטריון ברעננה

 עו"ד ונוטריון בהוד השרון

טל:    09-7443260
נייד :  054-5551655

רות גבריאל © 2017

Designed by Best Site