סוגי שירות לתרגום נוטריוני

תרגום נוטריוני עסקי:

​אישור נוטריוני של מסמכים עסקיים. יש להקפיד שהמסמך יותאם למטרה העסקית. נוטריון השולט בשפה יוכל להגדיר את המונחים העסקיים הייחודיים במקצועיות.

תרגום נוטריוני של תעודות:

אישור תעודות המעידות על השכלה ועל הישגים מקצועיים של בעל התעודה.

אישור נוטריוני לחוזים:

אישור חוזים ותרגומם צריכים להיעשות על ידי מי ששולט בשפת החוזה. באישור חוזים חשוב להבין גם את שפת הטקסט וגם את כוונת הטקסט.

עוד מאמרים

 עו"ד ונוטריון ברעננה

 עו"ד ונוטריון בהוד השרון

טל:    09-7443260
נייד :  054-5551655

רות גבריאל © 2017

Designed by Best Site