סוגי שירות לתרגום נוטריוני

תרגום נוטריוני עסקי:

​אישור נוטריוני של מסמכים עסקיים. יש להקפיד שהמסמך יותאם למטרה העסקית. נוטריון השולט בשפה יוכל להגדיר את המונחים העסקיים הייחודיים במקצועיות.

חתימה

תרגום נוטריוני של תעודות:

אישור תעודות המעידות על השכלה ועל הישגים מקצועיים של בעל התעודה.

אישור נוטריוני לחוזים:

אישור חוזים ותרגומם צריכים להיעשות על ידי מי ששולט בשפת החוזה. באישור חוזים חשוב להבין גם את שפת הטקסט וגם את כוונת הטקסט.

עוד מאמרים