top of page

עריכת ייפוי כח מתמשך עו"ד ונוטריון רות גבריאל


עריכת ייפוי כוח מתמשך – עלויות והיבטי המסמך

ייפוי כוח מתמשך הוא מסמך בעל רגישות ומורכבות גבוה, עם השלכות כבדות משקל הנובעות מהעברת אחריות על ענייניו של אדם לידיו של אחר. יתר על כן, מסמך זה צריך לתת מענה מדויק וספציפי לרצונותיו של כל אדם, ולכן כל מסמך שונה במידה רבה מרעהו – כולל במידת מורכבותו. מסיבה זו, גם עלות עריכת ייפוי כוח מתמשך משתנה ממקרה למקרה.

כמה מילים על עריכת ייפוי כוח מתמשך

עקב המורכבות, הרגישות וההשלכות של המסמך, עריכת ייפוי כח מתמשך וחתימה עליו נתונה רק בידי עורכי דין בעל הסמכה לכך, המצויים ברשימות המאושרות של האפוטרופוס הכללי. עורכי הדין המלווים את עריכת המסמך יודעים לדאוג לפרטי הפרטים ולמצבים העתידיים, תוך כדי ביטוי רצונותיו של הממנה. למעשה, המסמך יכול לעסוק בקשת רחבה של נושאים. לדוגמא, ניתן להגדיר כי עסק המצוי בבעלותו של המבקש ייסגר או יימכר, על ידי אדם המצוין במסמך ורק תחת התקיימותם של תנאי מסוימים. בנוסף, ניתן לתת סמכות לקבלת החלטות הנוגעות לממון כגון פנסיה, חשבון הבנק או קופת גמל, ניתן לתת סמכות לגבי מכירת דירת המגורים, לתת סמכות לגבי עניינים רפואיים הקשורים במבקש, לגבי העברתו לבית אבות, ולגבי ביצוע פעולות מסוימות בעסק, ועוד. יש להדגיש כי לא חייב להיות דווקא מיופה כוח אחד, אלא שעבור כל תחום רלוונטי ניתן להגדיר את מיופה הכוח שעליו המבקש סומך ומעוניין שיקבל בו את ההחלטות. וכל זאת כאמור, עם אפשרות להתניית ההחלטות בתנאים מסוימים שיתקיימו.

מהי העלות של ייפוי כוח מתמשך?

בהיותו מסמך מורכב, עלות עריכת ייפוי כוח מתמשך איננה זולה. היא גם משתנה ממקרה למקרה וגם ממשרד עורכי דין אחד למשנהו. כך למשל, מאחר שאין מחירון אחיד ומחייב של משרד המשפטים, כל משרד יכול לקבוע עלות לעריכת ייפוי כוח מתמשך בהתאם לשיקוליו הכלכליים, תמחור שעות העבודה, וכדומה. כמו כן, מה שמשפיע מאוד על העלות הסופית הוא מידת מורכבותו של ייפוי הכוח, וכפי שראינו יכולים להיות הבדלים משמעותיים. רק על מנת לסבר את האוזן, העלות יכולה להתחיל בסביבות האלפיים שקלים ולהגיע עד לעשרת אלפים שקלים. מה שישפיע בעיקר הוא מספר הפגישות שיקיים עורך הדין עם הממנה ועם מיופי הכוח, כאשר התהליך כולל את הבנת הרצונות והצרכים, הגשה של טיוטה, קבלת הערות, ביצוע תיקונים נדרשים, ואימות החתימות. בנוסף, במידה שיהיה צורך בטיפולים מיוחדים בנושאים הקשורים למסמך, גם טיפול כזה עשוי להגדיל את העלות.

יפוי כח מתמשך ברעננה ניתן במשרדנו ואנו זמינים לכל שאלה והתלבטות

יפוי כח מתמשך ברעננה במשרדנו הטוב והיסודי ביותר מותאם אישית לצרכי הלקוחות

לפרטים נוספים על עריכת ייפוי כוח מתמשך ולקבלת השירות פנו אל משרד עורכי דין ונוטריון רות גבריאל בטלפון 09-7443260. רעננה הוד השרון ואזור השרון

אין האמור מהווה תחליף ליעוץ משפטי .

Comments


bottom of page