תרגום נוטריוני עסקי:

אישור נוטריוני של מסמכים עסקיים. יש להקפיד שהמסמך יותאם למטרה העסקית. נוטריון השולט בשפה יוכל להגדיר את המונחים העסקיים הייחודיים במקצועיות.

תרגום נוטריוני של תעודות:

אישור תעודות המעידות על השכלה ועל הישגים מקצועיים של בעל התעודה. 

איש...

תרגום נוטריוני נעשה בידי הנוטריון עצמו או שהנוטריון וידא שהוא מדויק ונתן את אישורו לכך.

אישור נוטריוני להצהרת מתרגם הוא אישור שהמתרגם הצהיר בפני הנוטריון על דיוקו, ועל כן במקרה זה אין לנוטריון אחריות על התרגום עצמו.

בקיאות בשפת התרגום

חשוב מאוד שהתרגום הנוטריוני ייעשה ע...

הסמכתו של הנוטריון קבועה בחוק הנוטריונים, התשל"ו-1976 ואופי עבודתם קבוע ומפורסם בתקנות הנוטריונים. לכן, לפני הפנייה לנוטריון יש לבדוק את הסמכתו על פי החוק אחרת לא יהיה כל תוקף לחתימתו וכן מדובר בעבירה פלילי. התשלום עבור עבודת הנוטריון מפורסם וקבוע בחוק ולכן אין לג...

נוטריון הוא עורך דין המוסמך, בהתאם לחוק הנוטריונים, לאמת, לאשר, להעיד ולערוך מסמכים משפטיים על פי החוק. בית המשפט רואה בחתימתו של הנוטריון אישור למקוריותו של המסמך, לזהותו של החותם עליו ולאישורים אחרים.

מסמכי הנוטריון יכולים לשמש כראיה בבית המשפט או בפני רשויות ממשלתיות...

חותמת אפסוטיל היא חותמת אשר נועדה לאמת את חתימת הנוטריון על גבי מסמך ומאשרת כי הנוטריון החתום על  המסמך הוא אכן נוטריון על פי דיני המדינה שהנפיקה את האפוסטיל. השימוש בחותמת נועד לייעל את תהליך האימות של מסמכים, תעודות, הצהרות וזהויות, בארץ ובין ארצות שונות.

השימוש בחותמ...

לרוב אנו נדרשים  לעסוק בענייני ירושה וצוואה כאשר המצב הרגשי, המשפחתי והאישי, מורכב. התהליך עלול להביא לתוצאות משפחתיות קשות וכדאי למנוע מראש מצב כזה.

לשם כך חשוב לערוך צוואה מראש ועדיף צוואה נוטריונית.

עשיית צוואה

על פי החוק בישראל ישנן ארבע דרכים לעשיית צוואה: בכתב יד, ב...

תצהיר הוא מסמך בכתב אשר תוכנו מהווה חלופה לעדות הנמסרת בבית משפט. תצהיר נחתם על ידי שניים, האדם המצהיר ועל ידי אדם המוסמך לאמת את תוכנו של התצהיר.

תצהיר נוטריוני הוא תצהיר המאושר על ידי נוטריון.  בחתימתו למעשה מאשר הנוטריון כי המצהיר חתם על התצהיר בפניו וכי ווידא שהמצהי...

אימות חתימה על ידי נוטריון מעניק למסמך תוקף משפטי על ידי הוכחת חתימתו של החותם על המסמך.

כיצד מתבצע אימות חתימה?

  • בעת הפגישה עם הנוטריון לביצוע הליך אימות החתימה יש להציג בפני הנוטריון תעודת זהות על מנת להזדהות בפניו.

  • על המבקש להציג בפני הנוטריון את המסמך המקורי...

תרגום נוטריוני הוא בעל חשיבות רבה שכן עצם קיומו מאפשר לנו להתנהל בשפות זרות בתחום המשפטי. תרגום נוטריוני (נקרא גם אישור נוטריוני) הוא תרגום אשר נערך על ידי נוטריון. תרגום נוטריוני נדרש לא מעט מול רשויות ממשלתיות וגורמים מוסדיים.
ישנם מסמכים הדורשים תרגום משפטי על ידי...

אחד מתפקידיו של הנוטריון הוא ביצוע אימות חתימה על מסמכים. אנחנו זקוקים לשירות הזה ופעמים רבות: בעת חתימה על משכנתא, אישור נכונות העתק מסמך, בעת הגשת תצהירים בזמן ניהול תביעה בבית המשפט, כאשר זקוקים לייפוי כוח בלתי חוזר, אישור על שאדם נמצא בין החיים (במקרה כזה האדם יצטר...

מהו הסכם ממון?

זהו הסכם חיים משותפים בין בני זוג. יש לו ערך רב מפני שהוא מעניק ודאות וביטחון לבני הזוג. זוגות רבים באים לערוך הסכם ממון אצל נוטריון כדי לתת להסכם תוקף משפטי המחייב את שני בני הזוג. הסכם ממון פותר בעיות רבות בחלוקת רכוש במקרה של פרידת בני הזוג.

זוגות רבים...

ייפוי כוח נוטריוני הוא אישור שאדם זכאי לחתום בשם זולתו. על הנוטריון חלה החובה לוודא שמייפה הכוח כשיר משפטית, מבין את משמעות הפעולה ומייפה את כוחו של מיופה הכוח מרצונו החופשי.

ייפוי כוח נוטריוני נועד לפעולות שונות וחשובות:

משכנתא חייבת ייפוי כוח נוטריוני המעניק לה ער...

Please reload

מאמרים

רות גבריאל © 2017

Designed by Best Site

 עו"ד ונויטריון ברעננה

 עו"ד ונויטריון בהוד השרון

טל:    09-7443260
נייד :  054-5551655